Blog cu de toate

Articole/texte/eseuri pe diverse teme


Eneagrama vine din greceşte (din ennea, care înseamnă „nouă” şi gramma, care înseamnă „figură”) şi defineşte o metodă de a descoperi pe sine şi pe ceilalţi. Se bazează pe cunoaşterea celor nouă forţe şi a celor nouă tendinţe pricipale care există în interiorul fiecărei persoane şi care sunt determinante în constituirea personalităţii oricărui om. Este cea mai veche, cea mai corectă şi mai pertinentă metodă de cunoaştere şi dezvoltare personală şi spirituală şi de cunoaştere a celorlalţi. A fost folosită la un moment dat chiar şi de către celebra CIA.

Deşi vine din negura istoriei, eneagrama s-a insinuat şi şi-a găsit un loc în domeniul psihologiei; eneagrama face parte din curentul psihologie transpersonală. Eneagrama este un instrument de dezvoltare personală care permite poziţionarea în evoluţia individului, dar este în acelaşi timp şi un instrument de evoluţie spirituală („Cunoaşte-te pe tine însuţi şi vei cunoaşte universul şi pe zei!”).

Cele nouă forţe principale sunt:

1. capacitatea de perfecţiune (şi idealismul)   2. dragostea   3. capacitatea de acţiune   4. simţul artistic şi creativitatea   5. nevoia de cunoştere   6. loialitatea   7. bucuria de a trăi   8. curajul   9. acceptarea şi sprijinul

Cele nouă tendinţe sunt:

1. mânia   2. orgoliul   3. înşelătoria   4. invidia   5. avariţia   6. teama   7. lăcomia   8. excesul   9. lenea.

Observăm lesne că cele nouă forţe pricipale sunt nouă virtuţi, iar tendinţele sunt cele nouă păcate majore, întâlnite şi în doctrina creştină.

De-a lungul timpului, nenumăraţi oameni au încercat să elaboreze tipologii umane, începând cu Hipocrate (teoria umorilor, care împarte oamenii în sanguin, flegmatic, coleric şi melancolic) şi continuând cu Carl Gust

av Jung, Mzers Briggs, David Keirsey, GI Gurdjieff şi mulţi alţii.

Aşadar, eneagrama împarte oamenii în nouă tipuri fundamentale. În unele lucrări aceste categorii primesc nume (reformatorul, altruistul, gânditorul, devotatul, etc), în altele sunt exprimate prin cifre.

Tipuri fundamentale

Aceasta este o scurtă caracterizare, urmând să prezentăm descrieri detaliate.

UNU

Este o persoană care are un grad înalt de exigenţă moralăşi o dorinţă de perfecţiune în tot ceea ce face. Este grijulie, ordonată, meticuloasă. Nu îşi exprimă sau îşi exprimă cu dificultate sentimentele. Pentru persoana de tip unu contează foarte mult să fie apreciată pentru ceea ce face, să nu fie prinsă „pe picior greşit”, să aibă dreptate.

DOI

Este o persoană generoasă, atentă cu ceilalţi. Îi place să se ocupe de dorinţele celorlalţi şi să fie apreciată pentru asta. Uneori, dă vina pe ceilalţi este geloasă şi posesivă. Emană altruism şi dragoste. Pentru persoana de tip doi contează foarte mult să fie apreciată şi iubită pentru ceea ce oferă lumii.

TREI

Persoana de tip trei este capabilă să acţioneze cu eficienţă. Pentru această persoană este foarte important să reuşească în ceea ce intreprinde, fie că este vorba de afaceri, viaţă socială, familie, etc. Cel mai mult îi este teamă de eşec. Este o persoană curajoasă, energică, exigentă. Nu se sfieşte să înşele dacă este necesar ca să-şi atingă scopurile. Pentru persoana de tip trei este foarte important să progrese, să-şi atingă scopruile, să fie dtimată pentru aceasta.

PATRU

Persoana de tip patru este sensibilă şi originală, trăieşte emoţiile cu intensitate. Nu îi place să fie criticată. Este melancolică, solitară, se refugiază deseori în lumea sa imaginară. are oroare să fie considerată banală. Uneori este invidioasă. Are creativitate şi simţ artistic.

CINCI

Persoanei de tip cinci îi place să acumuleze cunoştinţe, din toate domeniile. Preferă logica în detrimentul emoţiilor, pe care şi le exprimă cu greutate. Nu îi plac intruziunile în sfera sa personală şi simt deseori nevoia de a fi singure. Îi plac mai mult să observe decât să participe. Pentru persoana de tip cinci contează foarte mult să fie apreciată pentru ceea ce ştie, să fie utilă, să fie „la curent”.

ŞASE

Este o persoană capabilă de simpatie, crează cu uşurinţă legături puternice cu semenii săi.Are o intuiţie foarte bună, pe care o oloseşte adesea pentru a evalua riscurile. Principala dificultate este lipsa de încredere în cei din jur şi în viaţă. Apreciază o autoritate puternică şi loială, căreia îi arată supunere. Persoana de tip şase este o invingătoare, îi place să fie apreciată pentru cinstea sa şi pentru capacitatea sa de a reuşi prin ea însăşi.

ŞAPTE

Persoana de tip şapte se caracterizează printr-o arie largă de interese. Poate să facă simultan mai multe lucruri. Evită izolarea şi suferinţa. Urăşte rutina. Are multă empatie şi compasiune pentru ceilalţi. Este veselă şi plină de viaţă. Pentru acest tip de persoană contează foarte mult să fie apreciată pentru bucuria sa de a trăi.

OPT

Persoana de tip opt este harnică şi vioaie, este un şef înnăscut, îşi impune rapid punctul de vedere, desori minimalizând punctele de vedere diferite. Consideră viaţa o luptă continuă cu ceilalţi şi cu sine. Este entuziastă şi energică, deseori excesivă, are adesea un comportament de tip „totul sau nimic”. Pentru acest tip de persoană este foarte important să fie ecunoscut ca unom puternic, să-şi afirme autoritatea. Poate deveni capabilă de înţelegere şi indulgenţă.

NOUĂ

Persoana de tip nouă este înţelegătoare, îi acultă cu atenţie pe cei din jur, îi place rutina. Are tendinţa de a minimaliza problemele, trăieşte în ritmul său. Detestă să fie presată de timp. Dă dovadă de bunăvoinţă şi susţinere pentru cei din jur. Evită sau tărăgănează deciziile importante. Pentru persoana de tip nouă este important să evite tensiunile şi neînţelegerile, conflictele. Este un bun mediator, sigură pe ea, independentă, împlinită.

Aceste categorii nu sunt stricte, în cadrul fiecărei categorii există influenţe din celelalte. De-a lungul vieţii, oamenii se dezvoltă diferit, fie în mod pozitiv, spre ceea ce se numeşte evoluţie sau integrare, fie în mod negativ, spre regres (involuţie), dezintegrare.

Va urma